Ejendomsmæglerfirmaet Berg Halager

har rødder der går helt tilbage til 1976, hvor ægteparret Ove og Else Berg etablerede virksomheden.
I 2019 blev et generationsskifte gennemført, og fra januar 2020 er det datteren af de oprindelige stiftere, Christina Berg Halager, som har været ansat i firmaet siden 2001, og hendes mand Kristian Halager, som sammen fører firmaet ind i det næste årti sammen med Else Berg.

LOVPLIGTIGE OPLYSNINGER

Til opfyldelse af Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom, § 27, gives disse oplysninger:
Virksomhedens CVR-nr.: 40984453.
FORSIKRINGSOPLYSNINGER
Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Forsikring.
ERHVERVSSTYRELSEN
Ejendomsmæglerloven er underlagt Erhvervsstyrelsen. Se mere på www.erhvervsstyrelsen.dk
FAGLIGE ORGANISATIONER
Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening www.de.dk
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S. Tlf.nr.: 70 25 36 66 www.ejendomsmaeglernaevnet.dk